Ramot Elram Management Ltd.
Poèetak
O Nama
Zemlja Porekla
Proizvodi
Novosti
Kontakt
Get Flash Player
     
Novosti  
Maj 2006.

Ramot Elram management Ltd. kao deo multinacionalne grupe učestvovao je na "NOVIOSADSKOM SAJMU" za vreme od 10. do 21. Maja 2006.
Za vreme ovog sajma, mi smo se sastali sa kupcima iz bivših jugoslovenskih zemalja, i podelili zajedničke ideje o budućoj saradnji.

Oktobar 2006.

Ove godine, od 22-og do 26-og Oktobra ćemo učestovati na
međunarodnom sajmu "SIAL" u Parizu. Locirani smo u Hali 4, Mesto Q 064.

Radujemo se našem novom susretu!

 
Lemon
Ramot Elram Management Ltd.
  Početak | O Nama | Zemlja Porekla | Proizvodi | Novosti | Kontakt
Ganir
Primor
Gan Shmuel Foods Ltd.