English | Srpski | Македонски
Рамот Елрам Менаџмент ДОО
Почетак
За Нас
Земји на Потекло
Производи
Новости
Контактирајте не
Get Flash Player
     
За Нас  
Користејќи врвна технологија, Рамот Елрам Менаџмент ДОО постојано воведува новини, прави промени и го усовршува и
унапредува системот на производство и испорака, за да квалитетно и навремено ги исполни и реализира барањата на
нашите клиенти, согласно установените меѓународни стандарди. Рамот Елрам Менаџмент ДОО заснован на непосредна
и директна соработка на производството со купувачите, е систем кој осигурува безбедност и доверба кај нашите клиенти.
Како меѓународна компанија ние сме ориентирани кон обезбедување извонредни услуги и брзи одговори на барањата на клиентите, изнаоѓање конечни и севкупни решенија и осигурување висок квалитет и брза испорака.

Рамот Елрам Менаџмент ДОО ја цени персонализираната услуга и иновативниот приод,
и целата наша организација е посветена на целосно посветување и задоволување на
барањата на секој купувач посебно.
Ги вклучуваме следните услуги:
  • Целосна и навремена испорака,
  • Налог за производство – проверка - извештај,
  • Изнаоѓање на решенија за траспорт и пакување по налог,
  • Техничка поддршка,
  • Напредна лабораториска технологија,
  • Следење на суровинскиот материјал и производите,
  • Развивање на специјални производи.
Ние сме тука за вас!
 
Бресква
  Почетак | За Нас | Земји на Потекло | Производи | Новости | Контактирајте не
Ganir
Primor
Gan Shmuel Foods Ltd.