English | Srpski | Македонски
Рамот Елрам Менаџмент ДОО
Почетак
За Нас
Земји на Потекло
Производи
Новости
Контактирајте не
Get Flash Player
     
Новости  
Maj 2006.

Рамот Елрам Менаџмент ДОО, како дел од мултинационална групација, учествуваше на "Новосадскиот Саем" од 10–21 мај
2006 год. За време на овој саем остваривме средби со нашите клиенти од земјите на поранешна Југославија и ги споделивме заедничките идеи за идна соработка.

Oktobar 2006.

Исто така, учествуваме на „СИАЛ“ во Париз од 22-ри до 26-ти
октомври оваа година. Лоцирани сме во Хала 4, Место Q 064.

Се радуваме на следната средба со вас!

 
Лимун
Рамот Елрам Менаџмент ДОО
  Почетак | За Нас | Земји на Потекло | Производи | Новости | Контактирајте не
Ganir
Primor
Gan Shmuel Foods Ltd.